วารสารระดับนานาชาติ

ผลงานเผยแพร่

CONTACT US

วารสารระดับนานาชาติ

อ. ดร. ไมเคิล เฮย์ อ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อ. ราวิ ปากัส วัส และนักศึกษาของหลักสูตร APMA จำนวน 3 คนเข้าร่วมกิจกรรม Global Classroom-Student Conference และการประชุม Global Council-Global Campus ที่สาธารณรัฐคีร์กิซ

Read More »

เวทีประชุมวิชาการนานาชาติ: การแสวงหาความยุติธรรมและเสรีภาพขั้นพื้นฐานภายใต้เงื่อนไขที่กดขี่: สำรวจศักยภาพของความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับนักกิจกรรม

Read More »
Message us