วารสารระดับนานาชาติ

ผลงานเผยแพร่

CONTACT US

วารสารระดับนานาชาติ

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ได้รับเชิญ Visiting Scholar และนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นเรื่อง การสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียน: แนวปฏิบัติและข้อท้าทายในอุดมศึกษา

Read More »
Message us