ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of the Cordilleras (UC)

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of the Cordilleras (UC) ได้แก่ Dr. Ariel NImo B. Pumecha, รองอธิการบดีด้านบริการวิชาการและวิจัย, Dr. Robino D. Cawi, คณะบดีวิทยาลัยอาชญาวิทยา, และ Dr. Darlyn D. Tagarino อาจารย์ประจำวิทยาลัยอาชญาวิทยา ในการพูดคุยเพื่อหารือถึงโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างอาชญาวิทยาและสิทธิมนุษยชน ในการประชุมได้อภิปรายถึงความสำคัญของการสร้างนักเปลี่ยนแปลง (Change Maker) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาชีพตำรวจเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและลดระดับการละเมิดรวมถึงความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นภายใต้บริบทที่คล้ายคลึงกันในหมู่ประเทศอาเซียน ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us