สานเสวนานักการเมือง

พันธกิจสังคม

CONTACT US

สานเสวนานักการเมือง

สานเสวนานักการเมือง (Political Dialogue)

          การดำเนินโครงการสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ ริเริ่มโดยนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการหาทางออกร่วมกัน และพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ผ่านกระบวนการสานเสวนาร่วมกันระหว่างนักการเมืองที่มาจากหลากหลายพรรค

          ประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่วาระของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่เป็นวาระร่วมของนักการเมืองทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสานเสวนา ฯ จึงเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการพบปะระหว่างกันเพื่อสะท้อนปัญหา มุมมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เพื่อที่จะนำประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ สู่การแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป การจัดสานเสวนาที่ผ่านมาได้เชิญผู้เข้าร่วมที่หลากหลายพรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคมาตุภูมิ พรรคภูมิใจไทย พรรคความหวังใหม่ พรรคแทนคุณแผ่นดิน พรรคดำรงไทย พรรคประชาธรรม พรรคชาติไทย พรรคเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคภราดรภาพ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเพื่อนเกษตรไทย พรรครักสันติ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นักวิชาการ และผู้นำภาคประชาสังคม

Message us