ศิษย์เก่าดีเด่น

ALUMNI

CONTACT US

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าผู้มีบทบาทระดับภูมิภาคเอเชีย

ศิษย์เก่าของหลักสูตรทั้งสี่ที่สถาบันฯจัดการเรียนการสอนได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเอเชีย เช่น 

Ms. Wahyuningrum

เป็นผู้แทนประเทศอินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน

img3 (1)

Mr. Jerald Joseph

เป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย และเป็นผู้นำในองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ

Message us