การปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชายขอบ

งานวิจัย

CONTACT US

  • Master of Arts Human Rights (MAHR)
    Institute of Human Rights and Peace
    Studies Mahidol University
    Salaya, Nakhon Pathom, Thailand 73170
  • (+66) 2-441-0813-5 ext.1114
  • (+66) 2-441-0872-73
  • ihrpma@mahidol.ac.th
Message us