ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  • สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
    อาคารปัญญาพิพัฒน์ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
    (+66) 2-441-0813-5 ext.1101
  • (+66) 2-441-0872-3
  • opihrp@mahidol.ac.th
  • ihrp.mahidol.ac.th
Message us