ติดต่อเรา

 • สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  อาคารปัญญาพิพัฒน์
  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
  จังหวัดนครปฐม
  รหัสไปรษณีย์ 73170
 • (+66) 2-441-0813-5 ext.1101

 • (+66) 2-441-0872-3

 • opihrp@mahidol.ac.th

 • ihrp.mahidol.ac.th

แบบฟอร์มการติดต่อ