สสมส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ครบรอบ 54 ปี

วันที่ 15 ธันวาคม 2566  ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ครบรอบ 54 ปี ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Message us