ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความเรียง “อาเซียนในจินตนาการ: สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะและชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความเรียง ในหัวข้อ

👉“อาเซียนในจินตนาการ: สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะและชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน”👈

ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 12,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท

4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

และโอกาสในการนำเสนอผลงานในที่ประชุม The 7th Regional ASEAN University Network – Human Rights Education Meeting

โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3PnNVop

หรือโทรศัพท์ 02 441 0813 – 5 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Message us