ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Diplomacy, Development and the Man Rights

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Diplomacy, Development and the Man Rights” ภายใต้กิจกรรม “Nation to Nation: Humanity in Challenging Times” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Auditorium วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us