ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  3. เอกสารแนบท้ายประกาศรับมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขยายเวลา ถึง 17 สิงหาคม 2563
ดาวน์โหลดใบสมัคร
Message us