พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย  (SUHAKAM) เพื่อดำเนินโครงการ Bespoke Training on Technical Skills for Human Rights Work and Emerging Issues  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลาสองปี

          ในโอกาสนี้ ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนร่วมกล่าวเปิดพิธีลงนาม และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวแผนงานการฝึกอบรม และความร่วมมือในอนาคตกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของ  SUHAKAM ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

Message us