หนังสือ: เรื่องเล่าเพื่อนรักต่างศาสนา

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวมิตรภาพและความผูกพันอันเป็นขุมทรัพย์ของสันติภาพที่ยั่งยืนซึ่งซ่อนอยู่ในชุมชนฐานรากจากโครงการขับคลื่อนชี้นำนโยบายถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมที่เผชิญความขัดแย้งรุนแรงยืดเยื้อชายแดนใต้ของไทย

Message us