เวทีเสวนา “การสร้างทัศนวิสัยการวิจัยสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิชาการอาชีพ” (Building Research Visibility for Early Career Scholars Workshop)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนา “การสร้างทัศนวิสัยการวิจัยสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิชาการอาชีพ” (Building Research Visibility for Early Career Scholars Workshop) โดยมี ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและนักวิชาการ

ในโอกาสนี้ Assoc. Prof. Dr. Khoo Ying Hooi, Department of International and Strategic Studies, Faculty of Arts and Social Sciences จาก Universiti Malaya ในฐานะนักวิชาการอาคันตุกะ ของสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการการตีพิมพ์ การจัดทำการวิจัย การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงและเผยแพร่ผลงาน (visibility) รวมถึงการสร้างงานวิจัยที่สร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคม ตลอดจนการจัดการรวมถึงค้นหาช่องทางในการรับเงินทุนวิจัยต่าง ๆ ณ ห้อง 109 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us