เวทีสัมมนาสาธารณะ “บังคับเกณฑ์ทหารในเมียนมา: ความหวังและความสิ้นหวังของเยาวชน”

วันที่ 24 เมษายน 2567  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาสาธารณะ “สิทธิผู้ลี้ภัยพม่า” ในหัวข้อ “บังคับเกณฑ์ทหารในเมียนมา: ความหวังและความสิ้นหวังของเยาวชน” (Panel Discussion: Myanmar Youth Defy Mandatory Conscription) ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการ และ  มีวิทยากรร่วมนำเสนอความคืบหน้า “สถานการณ์การสู้รบในเมียนมา” โดย Mr. Taw Zaw Latt นักข่าวอาวุโส Mizzima News ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “พันธกรณีทางกฎหมายต่อผู้ลี้ภัยและบทบาทของมหาวิทยาลัย” คุณอดิศร เกิดมงคล นำเสนอ “สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือต่อผู้ลี้ภัยเมียนมาในประเทศไทย และ Mr. Tom Andrews ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมา นำเสนอประเด็น “มองไปข้างหน้าสู่สันติภาพในเมียนมา” ดำเนินรายการโดย Dr. Michael George Hayes สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม SEA Junction หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ทำงานสิทธิมนุษยชนและสถาบันการศึกษาได้อภิปรายหาแนวทางการทำงานร่วมกันกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมา และเพื่อนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมาแก่รัฐบาลไทย

Message us