ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

วันที่ 24 เมษายน 2567  ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็น “การล่วงละเมิดทางเพศในสังคมไทย” และจัดกิจกรรม Workshop ร่วมระดมความคิดในการออกแบบแคมเปญ ในหัวข้อ “การต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศในสังคม” ณ AIS Playground ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้มีความตระหนักรู้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ และมีความรู้ในการป้องกันและดูแลตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจหลังจากเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ

ภาพถ่ายโดย: สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

Message us