ขอเชิญร่วมเสวนาหัวข้อ “สิ้นเสรีภาพ จึงต้องนิรโทษกรรม: นิรโทษกรรมกับการแก้ไขความขัดแย้งร้าวลึกในสังคมไทย”

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

🌱ขอเชิญร่วมเสวนาหัวข้อ “สิ้นเสรีภาพ จึงต้องนิรโทษกรรม: นิรโทษกรรมกับการแก้ไขความขัดแย้งร้าวลึกในสังคมไทย” 🕊

🗓 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 🕔 เวลา 17.00 น.
🔹 ณ ห้องประชุม 109 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา อาคารปัญญาพิพัฒน์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

Message us