เวทีสัมมนาสาธารณะ “ความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพและความเป็นธรรมในสถานการณ์วิกฤติ”

วันที่ 1 มีนาคม 2567 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ “ความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพและความเป็นธรรมในสถานการณ์วิกฤติ” โดย ดร. วัชรฤทัยบุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม 217 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ทำงานสิทธิมนุษยชนในหลากหลายบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อภิปรายหาแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ในโอกาสนี้ Ms. Wahyuningrum ผู้แทนประเทศอินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน (AICHR) กล่าวปาฐกถานำในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพและความเป็นธรรมในเอเชีย” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสร้างสันติภาพและความเป็นธรรมในภาวะวิกฤติ” มี Mr. Supriadi, Asia Democracy Network, Mr. Tilman Jan Papesch, Berghof Foundation, Ms. Cynthia Peterson, PETRONAS ร่วมเสวนาในครั้งนี้

Message us