กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณเสมอแข ย้อยนวล กรรมการและเลขานุการคณะทำงานฯ เป็นตัวแทนสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Message us