สสมส. ร่วมถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันมหิดล ปี 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us