รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการหลักสูตร APMA

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบข้อเขียน วันที่ 1-10 พ.ย. 2566

ประกาศผลภายในวันที่ 15 พ.ย. 66

เริ่มงานเดือนธันวาคม 2566 หรือ มกราคม 2567

ส่ง CV/Resume ไปที่อีเมล ihrpoutreach@mahidol.edu

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการประชาธิปไตย (นานาชาติ) เปิดรับสมัครงาน

รายละเอียด ดังนี้

ผู้ปฏิบัติงานโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการหลักสูตร  (สัญญาจ้าง 11 เดือน)

(เงินเดือน 21,000 บาท) เริ่มงานเดือนธันวาคม 2566 หรือ มกราคม 2567

ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:00 น. หยุดตามวันหยุดราชการ

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย 

– ชอบพบปะผู้คน ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

– อายุไม่เกิน 40 ปี

– ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากได้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

1. ประสานงานกับ นศ.ปัจจุบันของหลักสูตร

2. ติดตามและดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาระหว่างภาคเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษา   

3. ประสานงานกับอาจารย์ในแต่ละรายวิชา เรื่อง เอกสารประกอบการสอน, assignment, จัดทำ google drives รวบรวมงานส่งอาจารย์, การประเมินรายวิชา, Academic skills

5. ดูแลกิจกรรมในโซเชียลมีเดียของหลักสูตร

6. ช่วยเจ้าหน้าที่หลักสูตรรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ และเอกสารสำหรับการเดินทางไปพำนักที่มหาลัยเครือข่ายในปีการศึกษาที่ 2

7. งานอื่นๆเกี่ยวกับหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย

Message us