19 ปี กรณีตากใบ โศกนาฏกรรมชาวมุสลิม 25 ตุลาคม 2547

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “19 ปี กรณีตากใบ โศกนาฏกรรมชาวมุสลิม 25 ตุลาคม 2547” ภายใต้โครงการห้องเรียนสิทธิและสันติ 101  ได้รับเกียรติจาก ดร.ประทับจิต นีละไพจิตร ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความยุติธรรมกับการขับเคลื่อนความขัดแย้ง: ศึกษากรณีเหตุการณ์ความรุนแรงหน้า สภ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส” ดำเนินรายการโดย อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ณ ห้อง 118 สถาบันสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Message us