ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาะระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วย ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us