ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ “พลังแห่งการตระหนักรู้ทางสังคม ฝึกฝนปัญญาแห่งศตวรรษใหม่”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์  อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถวายความรู้แก่ครูพระในหัวข้อ “พลังแห่งการตระหนักรู้ทางสังคม ฝึกฝนปัญญาแห่งศตวรรษใหม่” จำนวน 30 รูป ภายใต้โครงการ “คุรุธรรมทายาท” ครูพระผู้สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายการ เรียนรู้รุ่นที่ 1 โดยกลุ่มก่อการครู คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ (INEB), SANGHA FOR PEACE และ United States Agency for International Development (USAID) ร่วมจัดโครงการดังกล่าว ณ สถานที่ฝึกอบรมอาคาร ชั้น 4  ห้องประชุมแม่ทัพโลก อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น 4 วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Message us