สสมส. ให้การต้อนรับ Dr. Helen Hanna from University of Manchester, United Kingdom.

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Helen Hanna from University of Manchester, United Kingdom และบรรณาธิการวารสาร Human Rights Education Review ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการด้านวารสาร ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us