ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ นำเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมในเวที Annual Conference 2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวันให้ไปนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Dusun Nyor Monument and the Seven Martyrs Blessed Memorial of Song Khon:  The Sites of Contested History Monuments Narratives on the Rebellions and the Minority Rights’ Oppression in Thailand  ในการประชุมวิชาการประจำปีของเครือข่าย สหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิค 2023  ณ หอประชุม Tsai คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2566

 การนำเสนองานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างการตระหนักรู้ระหว่างรัฐที่เป็นฝ่ายกระทำความรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชนกับคนกลุ่มน้อยทางศาสนาและชาติพันธุ์ที่ถูกกระทำความรุนแรงด้วยการละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรมเพื่อการใช้พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำที่ไม่ลงรอยกันเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มิใช่ใช้พื้นที่ความทรงจำบาดแผลเพื่อการแสวงหากำไรจากการขายให้เป็นสินค้าเชิงท่องเที่ยว หากแต่ควรใช้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจดจำ เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ร้ายในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

Message us