แถลงการณ์ เรื่อง การชุมนุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ตามที่ คณะราษฎร 63 จะจัดการชุมนุมในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยืนยันสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมตามที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี ในฐานะหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษา เราสนับสนุนให้เยาวชนที่ไม่ว่าจะมีความเชื่อทางการเมืองใดๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง  แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิของตนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

เพื่อให้การใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบได้รับการคุ้มครองและเพื่อให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยโดยไร้ความรุนแรง สถาบันฯ ขอเรียกร้องให้

  1. รัฐบาลต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการเคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและในการชุมนุมโดยสงบ รัฐต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียในกลุ่มผู้ชุมนุม
  2. รัฐบาลต้องไม่ใช้มาตรการคุกคามเพื่อจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหรือการจัดตั้งฝ่ายตรงข้ามมาปะทะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นในสังคม
  3. ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยในการจัดการกับปัญหา และมีความเปิดใจกว้าง รับฟังความเห็นที่หลากหลาย และเคารพสิทธิของทุกคน

ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

Message us