เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จัดโดย Monash University เครือรัฐออสเตรเลีย ในหัวข้อ “Re-imagining teaching and learning in a post-COVID ASEAN region”

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดโดย Monash University เครือรัฐออสเตรเลีย ในหัวข้อ “Re-imagining teaching and learning in a post-COVID ASEAN region” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2564 ภายใต้ Theme ดังต่อไปนี้
Theme 1: Impact on educational systems
Theme 2: Inclusive education in a post-COVID world
Theme 3: Educational leadership and COVID-19: What are we learning?
Theme 4: Educational technology in a post-COVID world

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://www.monash.edu/asean-symposium

Message us