สสมส. ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ H.E.Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในการเข้าเยี่ยมและร่วมพูดคุยความร่วมมือทางด้านการศึกษา และในประเด็น ธุรกิจกับสันติภาพ สิทธิเด็ก สิทธิสตรี แรงงาน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในโอกาสนี้ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และคณะเข้าร่วมพูดคุย ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

Message us