ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะฯ เนื่องในวันพระราชทานนามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณห้องโถงมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us