ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) และ ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us