ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) พร้อมด้วย ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบัน และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us