ร่วมงานครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ (in Thai)

วันที่ 17 ธันวาคม 2562  ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์  อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบ16 ปี ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us