รับชมแนวคิดเรื่องระบบการศึกษาในประเทศไทยและการศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมือง ให้สัมภาษณ์โดย อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

แม้กระทรวงศึกษาธิการจะสั่งยกเลิกการลงโทษนักเรียนด้วยการเฆี่ยนตีมาตั้งแต่ปี 2543 แต่ความรุนแรงในโรงเรียนยังเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ
….
‍“มีครูมากมายที่ตระหนักว่าควรต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่พวกเขาแค่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร การอบรมการสอนเป็นอีกแง่มุมหนึ่ง พวกเขาต้องเปลี่ยนแนวทางในการคิด ต้องการทักษะที่แตกต่าง เพื่อสร้างกลุ่มก้อนแห่งการเรียนรู้” อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ศึกษาเรื่องระบบการศึกษาในประเทศไทยและการศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมือง ให้สัมภาษณ์ Aljazeera English ในสกู๊ป Thai School Scandal
ติดตามรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=RiH1zYmEcqM

#สิทธิมนุษยชนศึกษา #สสมส #IHRP

Message us