พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 50 ปี (In Thai)

วันที่ 1 มีนาคม 2562 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบัน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณห้องโถง ชัน้ 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us