ประชุมเชิงปฎิบัติการ “สิทธิมนุษยชนในมุมมองทางธุรกิจฯ

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิราอูล วอเรนเบอร์ก สำนักงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “สิทธิมนุษยชนในมุมมองทางธุรกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมในยุคเศรษฐกิจ One Belt one road”   โดย ผศ.ดร.นภารัตน์  กรรณรัตนสูตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมจากประเทศสาธารณประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สวีเดน และประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us