ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=4156

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: kannika.kak@mahidol.edu

Message us