ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

การสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ศาลายา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

การสมัครและการยื่นใบสมัคร

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=4349

ดาวน์โหลด:
– ประกาศรับสมัครคัดเลือก
– เอกสารแนบท้ายประกาศ
– ใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ e-mail: kannika.kak@mahidol.edu

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

Message us