บุคลากร สสมส.รับรางวัล Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ประเภท Public Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564: MAHIDOL QUALITY FAIR 2021: Virtual Conference ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Cisco Webex จัดโดย Mahidol Quality Fair#2021 ณ มหิดลสิทธาคาร และ ระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

Message us