ต้อนรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการฯ รศ.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันฯ อาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมด้วย Asst. Prof. Dr. Milos Hubina, Deputy Dean in Academic Affairs and Public Relations จากวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) นำโดย Mr. Andrew James Bartles-Smith, Regional Networking Manager (Global Affairs, ICRC), Mr Daniel Ratheiser, Regional Networking Advisor (Global Affairs, ICRC) และ Ms Boondarik Jampathai, Protection Officer (Protection, ICRC) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสวงความร่วมมือต่อกันเกี่ยวกับการทำงานของ ICRC ในประเด็นพุทธศาสนาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ที่ ICRC มีแผนจะจัดการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 109 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us