ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิชผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะจากUnited Nations Development Programme

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.เอกพันธุ์  ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ  คุณ Renaud Meyer, Resident Representative และคณะจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme)  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ และร่วมพูดคุยในประเด็นความร่วมมือทางการศึกษาและงานวิจัย ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us