ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ เข้าร่วมการประชุม ASEAN Women for Peace Registry (AWPR)

วันที่ 29 – 30 กันยายน 2565  ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม ASEAN Women for Peace Registry (AWPR)  ในฐานะตัวแทนสตรีไทยในกลุ่มสตรีอาเซียนที่ทำงานด้านสันติภาพ (ASEAN Women Peace Registry) การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวางแผนงานร่วมกับ Governing Council ของ ASEAN และ UN Women ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา

Message us