ดร.ศรีประภา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม QS Subject Focus Summit

เมื่อวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ได้รับเชิญจาก Victoria University of Wellington เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม QS Subject Focus Summit ในธีม “Power Shifts in the Asia-Pacific: Large and Small State Perspectives” บรรยายในหัวข้อ Power Shifts and Migration in Asia-Pacific ณ ประเทศนิวซีแลนด์

Message us