ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ร่วมพิธีเปิด Mahidol University Affairs Officeb (MUIAO)

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  มอบของที่ระลึกแก่ รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์  ธีระฐิติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Affairs Office (MUIAO))  ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us