ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย” พุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ”

เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หรือ
International Humanitarian Law (IHL) และร่วมกันสำรวจแนวทางในการนำพุทธศาสนามาใช้ลดความเป็นศัตรูและความทุกข์ที่เกิดจากความขัดแย้ง แนวทางที่เป็นไปได้นั้นควรเป็นเช่นไร ควรมีกฎกติกา แนวปฏิบัติอย่างไร หรือควรเป็นปัญญาญาณทางจิตวิทยา เทคนิคการภาวนา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมและเยียวยาบาดแผลทางจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง

  • ร่วมเปิดงานโดย : ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ร่วมบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก คณะกรรมการกาชาดสากล ได้แก่ คุณกณิศา วงค์คม Mr. Andrew Bartles-Smith และ Mr. Daniel Ratheiser
  • ร่วมสะท้อนคิดโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิด รศ.ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา Dr. Claudio Cicuzza และ Dr. Milos Hubina

วัน-เวลา :
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น.

สถานที่ :
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

การลงทะเบียน :
ลงทะเบียนเข้าร่วมทาง Zoom ได้ที่ : https://bit.ly/3yt10nI

Message us