ขอเชิญผู้สนใจจากภูมิภาคต่างๆของไทย ร่วมฝึกฝนการ “ถักทอ” สันติภาพระหว่างศาสนา

สันติภาพ+ความปรองดองระหว่างศาสนา
คือ โยงใยสายสัมพันธ์ แห่งความไว้วางใจ
ที่ไม่สามารถ “เสกขึ้น” ได้
แต่สามารถหมั่นเพียร “ถักทอ” ขึ้น อย่างอุตสาหะได้

————
ขอเชิญผู้สนใจจากภูมิภาคต่างๆของไทย ร่วมฝึกฝนการ “ถักทอ” สันติภาพระหว่างศาสนา สร้างการสนทนาเชิงลึก และฟื้นฟูสายสัมพันธ์ที่ปริร้าว คืนสู่ความสมานฉันท์อีกครั้งหนึ่ง
.
งานอบรม (ออนไลน์) นี้มาจากโมเดล “เพื่อนรักต่างศาสนา” (interfaith buddy) ที่เราได้เริ่มต้นทดลองทำจริงมาแล้วหลายปีในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย และกระบวนการสมานฉันท์เชิงลึกที่เราศึกษามาจากหลายกรณีในประเทศต่างๆ เช่น รวันดาหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โครเอเชียหลังสงคราม แผลใจข้ามรุ่นในยุโรปจากยุคนาซี ฯลฯ
.
วัตถุประสงค์:
1. สร้างเสริมศักยภาพและฝึกทักษะนักถักทอสันติภาพและความปรองดองในรูปแบบเพื่อนรักต่างศาสนา (Interfaith Buddy)
2. สร้างเครือข่ายเพื่อนรักฯ นักถักทอสันติภาพและความปรองดองเพื่อการขับเคลื่อนชี้นำทางนโยบายและปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ก้าวข้ามความสัมพันธ์ที่ร้าวลึกด้วยกระบวนการสานเสวนาเชิงลึก
.
ตัวอย่างเนื้อหาการอบรม
– แนะนำโครงการและหลักสูตร
– แนะนำกระบวนการสานเสวนากรณีความขัดแย้งร้าวลึก
– ฝึกทักษะที่จำเป็นเบื้องต้น
– กระบวนการแปลงเปลี่ยนและก้าวข้ามความขัดแย้ง
– บทบาทของฝ่ายที่สามในความขัดแย้ง
– การสานเสวนา
– กระบวนการประชาธิปไตยเชิงลึก
– การปรองดองและการป้องกันความขัดแย้งร้าวลึก
– ชุมชนเพื่อนรักฯ นักถักทอสันติภาพ
.
งานอบรมนี้สำหรับ :
1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารและสามารถเข้าร่วมอบรมผ่านระบบปฏิบัติการ zoom ได้
3. เป็นผู้สนใจงานด้านการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง และ
4. สนใจทำงานด้านการสร้างสันติภาพและความปรองดองในชายแดนใต้และสังคมไทย
.
ระยะเวลา : 7 บ่าย (13.00-16.00 น.) ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2565
.
ครั้งที่ 1 ศุกร์ 11 มี.ค. 2565; 13.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 2 พุธ 23 ก.พ.2565; 13.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 3 อังคาร 15 มี.ค. 2565; 13.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 4 พุธ 16 มี.ค. 2565; 13.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 5 พุธ 30 มี.ค. 2565; 13.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 6 จันทร์ 18 เม.ย. 2565; 13.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 7 อังคาร 19 เม.ย. 2565; 13.00 – 16.00 น.
.
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล padtheera.nak@mahidol.edu โทร. 084-1484844
.
กระบวนกร
1. ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
2. ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล (CoJOY Consulting)
3. คุณอัจฉรีย์ อำไพกิจพาณิชย์ (CoJOY Consulting)
.
ค่าสมัคร 1,500 บาท โดยท่านสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี 2 เท่า
.
ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/y299MBf7AzGQUGLG7
.
หมายเหตุ : หากท่านสนใจเรียนรู้งานอบรมนี้เป็นอย่างยิ่ง และพร้อมทำไปใช้ต่อในพื้นที่ชุมชนของท่าน แต่ติดขัดเรื่องทุนทรัพย์ สามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้ ทาง facebook inbox ของเพจ Interfaith Buddy for Peace (https://web.facebook.com/Interfaith-Buddy-For-Peace-101405248461346/)
———
ดูคลิปตัวอย่างงานของเรา :
.
เพื่อนรักต่างศาสนา | ปัญญาของแผ่นดิน (5.50 นาที) – https://youtu.be/hQA2h-YwD7c
.
บทบาทมหาวิทยาลัยกับการชี้นำนโยบายการปรองดองชายแดนใต้ (8 นาที) – https://fb.watch/b62tgCXcrf/
.
เพื่อนรักต่างศาสนา ร่วมกันพัฒนาชุมชน ณ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา (5.50 นาที) — https://fb.watch/b62wlvQ9dw/
———–
ติดตามเราได้ที่ https://web.facebook.com/Interfaith-Buddy-For-Peace-101405248461346/
.
https://web.facebook.com/CoJOY.Consulting/

Message us