วารสารระดับนานาชาติ

ผลงานเผยแพร่

CONTACT US

วารสารระดับนานาชาติ

อ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก (lead expert) ของการอบรมเรื่องการสานเสวนาระหว่างศาสนา/วัฒนธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน

Read More »
Message us