พลธรรม์ จันทร์คำ

ชื่อ-สกุล : พลธรรม์ จันทร์คำ

ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการวิจัย

เบอร์โทร : 02-441-0813-5ต่อ 2136

อีเมล : poldhamchancome@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ / Area of Interest

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัย Lorem ipsum dolor sit amet.

Publications Lorem ipsum dolor sit amet.

ตำแหน่งอื่นๆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

Message us