บทสัมภาษณ์ — สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ผลงานเผยแพร่

CONTACT US

บทสัมภาษณ์ --- สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ได้รับเชิญ Visiting Scholar และนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นเรื่อง การสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียน: แนวปฏิบัติและข้อท้าทายในอุดมศึกษา

Read More »

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดเวทีสานเสวนา กรณี เรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนนครอินทร์ ช่วงศาลายา-นครปฐม

Read More »
Message us