บทสัมภาษณ์ — สื่อมัลติมีเดีย

ผลงานเผยแพร่

CONTACT US

บทสัมภาษณ์ — สื่อมัลติมีเดีย

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ได้รับเชิญ Visiting Scholar และนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นเรื่อง การสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียน: แนวปฏิบัติและข้อท้าทายในอุดมศึกษา

Read More »
Message us